logo

خرید اینترنت وایرلس

اینترنت بی سیم | اینترنت وایرلس

در صورتی که به هر دلیل از جمله مشکلات فنی و محدودیت های مخابراتی، امکان استفاده از سرویس ADSL برای شما فراهم نیست، میتوانید از اینترنت وایرلس پارس آنلاین استفاده کنید.


شهرهای تحت پوشش اینترنت وایرلس پارس آنلاین:

شهر تحت پوشش نوع خدمات قابل ارائه
تهران اینترنت وایرلس اختصاصی (ویژه سازمانها و شرکتها)
اندیشه اینترنت وایرلس اختصاصی و اشتراکی
ماهشهر اینترنت وایرلس اشتراکی
اردبیل اینترنت وایرلس اختصاصی و اشتراکی
بندرعباس اینترنت وایرلس اختصاصی و اشتراکی
کرمان اینترنت وایرلس اختصاصی و اشتراکی

تعرفه های اینترنت وایرلس

به منظور سفارش هر یک از بسته های زیر با شماره 1585 تماس حاصل فرمایید.

نام بسته سرعت دانلود افزایش رایگان سرعت تا ترافیک (گیگابایت) مدت زمان قرارداد (ماه) قیمت (تومان)
PUW-512-1M-UG-N01 512Kbps جزئیات نامحدود 1 41,500
PUW-512-3M-UG-N01 512Kbps جزئیات نامحدود 3 124,500
PUW-512-6M-UG-N01 512Kbps جزئیات نامحدود 6 236,500
PUW-512-12M-UG-N01 512Kbps جزئیات نامحدود 12 448,200
PUW-512-24M-UG-N01 512Kbps جزئیات نامحدود 24 796,800
PUW-1024-1M-UG-N01 1Mbps جزئیات نامحدود 1 120,000
PUW-1024-3M-UG-N01 1Mbps جزئیات نامحدود 3 360,000
PUW-1024-6M-UG-N01 1Mbps جزئیات نامحدود 6 684,000
PUW-1024-12M-UG-N01 1Mbps جزئیات نامحدود 12 1,296,000
PUW-1024-24M-UG-N01 1Mbps جزئیات نامحدود 24 2,304,000
PUW-2048-1M-UG-N01 2Mbps جزئیات نامحدود 1 220,000
PUW-2048-3M-UG-N01 2Mbps جزئیات نامحدود 3 660,000
PUW-2048-6M-UG-N01 2Mbps جزئیات نامحدود 6 1,254,000
PUW-2048-12M-UG-N01 2Mbps جزئیات نامحدود 12 2,376,000
PUW-2048-24M-UG-N01 2Mbps جزئیات نامحدود 24 4,224,000
PAW-512-1M-2G-N01 512Kbps 4Mbps 2 1 10,000
PAW-512-3M-6G-N01 512Kbps 4Mbps 6 3 30,000
PAW-512-6M-12G-N01 512Kbps 4Mbps 12 6 57,000
PAW-512-12M-24G-N01 512Kbps 4Mbps 24 12 108,000
PAW-512-24M-48G-N01 512Kbps 4Mbps 48 24 192,000
PAW-512-1M-10G-N01 512Kbps 4Mbps 10 1 25,000
PAW-512-3M-30G-N01 512Kbps 4Mbps 30 3 75,000
PAW-512-6M-60G-N01 512Kbps 4Mbps 60 6 142,500
PAW-512-12M-120G-N01 512Kbps 4Mbps 120 12 270,000
PAW-512-24M-240G-N01 512Kbps 4Mbps 240 24 480,000
PAW-1024-1M-2G-N01 1Mbps 6Mbps 2 1 12,000
PAW-1024-3M-6G-N01 1Mbps 6Mbps 6 3 36,000
PAW-1024-6M-12G-N01 1Mbps 6Mbps 12 6 68,400
PAW-1024-12M-24G-N01 1Mbps 6Mbps 24 12 129,600
PAW-1024-24M-48G-N01 1Mbps 6Mbps 48 24 230,400
PAW-1024-1M-10G-N01 1Mbps 6Mbps 10 1 27,000
PAW-1024-3M-30G-N01 1Mbps 6Mbps 30 3 81,000
PAW-1024-6M-60G-N01 1Mbps 6Mbps 60 6 153,900
PAW-1024-12M-120G-N01 1Mbps 6Mbps 120 12 291,600
PAW-1024-24M-240G-N01 1Mbps 6Mbps 240 24 518,400
PAW-2048-1M-5G-N01 2Mbps 8Mbps 5 1 21,000
PAW-2048-3M-15G-N01 2Mbps 8Mbps 15 3 63,000
PAW-2048-6M-30G-N01 2Mbps 8Mbps 30 6 119,700
PAW-2048-12M-60G-N01 2Mbps 8Mbps 60 12 226,800
PAW-2048-24M-120G-N01 2Mbps 8Mbps 120 24 403,200
PAW-2048-1M-20G-N01 2Mbps 8Mbps 20 1 45,000
PAW-2048-3M-60G-N01 2Mbps 8Mbps 60 3 135,000
PAW-2048-6M-120G-N01 2Mbps 8Mbps 120 6 256,500
PAW-2048-12M-240G-N01 2Mbps 8Mbps 240 12 486,000
PAW-2048-24M-480G-N01 2Mbps 8Mbps 480 24 864,000
PAW-4096-1M-5G-N01 4Mbps 12Mbps 5 1 27,000
PAW-4096-3M-15G-N01 4Mbps 12Mbps 15 3 81,000
PAW-4096-6M-30G-N01 4Mbps 12Mbps 30 6 153,900
PAW-4096-12M-60G-N01 4Mbps 12Mbps 60 12 291,600
PAW-4096-24M-120G-N01 4Mbps 12Mbps 120 24 518,400
PAW-4096-1M-20G-N01 4Mbps 12Mbps 20 1 52,000
PAW-4096-3M-60G-N01 4Mbps 12Mbps 60 3 156,000
PAW-4096-6M-120G-N01 4Mbps 12Mbps 120 6 296,400
PAW-4096-12M-240G-N01 4Mbps 12Mbps 240 12 561,600
PAW-4096-24M-480G-N01 4Mbps 12Mbps 480 24 998,400
PAW-10240-1M-10G-N01 10Mbps 16Mbps 10 1 40,000
PAW-10240-3M-30G-N01 10Mbps 16Mbps 30 3 120,000
PAW-10240-6M-60G-N01 10Mbps 16Mbps 60 6 228,000
PAW-10240-12M-120G-N01 10Mbps 16Mbps 120 12 432,000
PAW-10240-24M-240G-N01 10Mbps 16Mbps 240 24 768,000
PAW-20480-1M-20G-N01 20Mbps 20Mbps 20 1 56,000
PAW-20480-3M-60G-N01 20Mbps 20Mbps 60 3 168,000
PAW-20480-6M-120G-N01 20Mbps 20Mbps 120 6 319,200
PAW-20480-12M-240G-N01 20Mbps 20Mbps 240 12 604,800
PAW-20480-24M-480G-N01 20Mbps 20Mbps 480 24 1,075,200
PAW-20480-1M-50G-N01 20Mbps 20Mbps 50 1 100,000
PAW-20480-3M-150G-N01 20Mbps 20Mbps 150 3 300,000
PAW-20480-6M-300G-N01 20Mbps 20Mbps 300 6 570,000
PAW-20480-12M-600G-N01 20Mbps 20Mbps 600 12 1,080,000
PAW-20480-24M-1200G-N01 20Mbps 20Mbps 1200 24 1,920,000

برای دریافت تعرفه های اینترنت وایرلس اختصاصی لطفا با شماره 1585 تماس حاصل فرمایید.

back to top