logo
baner
جست و جو
تنظیمات NAT
تنظیمات مودم های تحت پوشش پارس آنلاین
تنظیمات NAT
تنظیمات انواع مودم ها بصورتNAT
تنظیمات Virtual Server
تنظیمات انواع مودم ها بصورت Virtual Server
تنظیمات Router
تنظیمات انواع مودم ها بصورت Router
تنظیمات Bridge
تنظیمات انواع مودم ها بصورت Bridge

آموزش تنظیم بخش های مهم و کاربردی برخی از مودم ها در این قسمت به صورت فایل تصویری در دسترس میباشد که بتوانید به راحتی تنظیمات را انجام دهید.

مودم های Billion

5400W

Billion 5400SW

 نحوه ورود به صفحه تنظیمات
 نحوه تغییر نام و رمز وایرلس
 نحوه بالا بردن امنیت وایرلس
5500W-R3

Billion-5500W-R3

 نحوه ورود به صفحه تنظیمات
 نحوه تغییر نام و رمز وایرلس
 نحوه بالا بردن امنیت وایرلس

مودم های ASUS

DSL-N10P

ASUS DSL-N10P

 نحوه ورود به صفحه تنظیمات
 نحوه تغییر نام و رمز وایرلس
 نحوه بالا بردن امنیت وایرلس
 دانـلود اخـرین فریـمور مودم
DSL-N10E

ASUS DSL-N10E

 نحوه ورود به صفحه تنظیمات
 نحوه تغییر نام و رمز وایرلس
 نحوه بالا بردن امنیت وایرلس
 دانـلود اخـرین فریـمور مودم
DSL-N10

ASUS DSL-N10E

 نحوه ورود به صفحه تنظیمات
 نحوه تغییر نام و رمز وایرلس
 نحوه بالا بردن امنیت وایرلس
 دانـلود اخـرین فریـمور مودم

TD-W8951ND

td-w8950n

 نحوه ورود به صفحه تنظیمات
 نحوه تغییر نام و رمز وایرلس
 نحوه بالا بردن امنیت وایرلس
 دانـلود اخـرین فریـمور مودم
TD-W8950N

td-w8950n

 نحوه ورود به صفحه تنظیمات
 نحوه تغییر نام و رمز وایرلس
 نحوه بالا بردن امنیت وایرلس
 دانـلود اخـرین فریـمور مودم

2750U

Dlink 2750 U

 نحوه ورود به صفحه تنظیمات
 نحوه تغییر نام و رمز وایرلس
 نحوه بالا بردن امنیت وایرلس
2730U

Dlink 2730 U

 نحوه ورود به صفحه تنظیمات
 نحوه تغییر نام و رمز وایرلس
 نحوه بالا بردن امنیت وایرلس

مودم های Zyxel

660HW

Zyxel 660 HW

 نحوه ورود به صفحه تنظیمات
 نحوه تغییر نام و رمز وایرلس
 نحوه بالا بردن امنیت وایرلس
 دانـلود اخـرین فریـمور مودم

با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.


مودم های ASUS

ASUS DSL-N10E

ASUS DSL-N10E

دانـلود
ASUS DSL-N10P

ASUS DSL-N10P

دانـلود

مودم های Zyxel


مودم های Linksys


مودم های Billion


مودم های D-Link


مودم های Planet


مودم های Broadkam


مودم های Triz


مودم های Comtrend


مودم های Level 1


مودم های Corecess


یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.

مودم های Symphony


مودم های ASUS

ASUS DSL-N10E

ASUS DSL-N10E

دانـلود
ASUS DSL-N10P

ASUS DSL-N10P

دانـلود

مودم های Zyxel


مودم های Linksys


مودم های Billion


مودم های D-Link


زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.

مودم های Symphony


مودم های ASUS

ASUS DSL-N10E

ASUS DSL-N10E

دانـلود
ASUS DSL-N10P

ASUS DSL-N10P

دانـلود

مودم های Zyxel


مودم های Linksys


مودم های Billion


با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.


مودم های ASUS

ASUS DSL-N10E

ASUS DSL-N10E

دانـلود
ASUS DSL-N10P

ASUS DSL-N10P

دانـلود

مودم های Zyxel


مودم های Linksys


مودم های Billion


مودم های D-Link


مودم های Planet


مودم های Broadkam


مودم های Triz


مودم های Comtrend


مودم های Level 1


back to top
back to top