logo

در صورت خرید هر یک از بسته های اینترنت زیر تا 20 فروردین ماه 98، هدیه زیر به شما تقدیم می گردد:
50% تخفیف خرید ترافیک تا پایان قرارداد + 40% تخفیف خرید بسته های انرژی تا پایان قرارداد

180 گیگابایت ترافیک بین الملل
tick نصب و راه اندازی رایگان
tick حداکثر سرعت بسته 6 مگابیت برثانیه


percent
75,000
قیمت 42,000 تومان
120 گیگابایت بین الملل + 360 گیگابایت ترافیک شبانه
tick نصب و راه اندازی رایگان
tick ترافیک شبانه در بازه زمانی 2 تا 7 صبح
tick حداکثر سرعت بسته 6 مگابیت برثانیه

percent
240,000
قیمت 120,000 تومان
180 گیگابایت بین الملل + 720 گیگابایت ترافیک شبانه
tick نصب و راه اندازی رایگان
tick ترافیک شبانه در بازه زمانی 2 تا 7 صبح
tick حداکثر سرعت بسته 8 مگابیت برثانیه

percent
300,000
قیمت 150,000 تومان
600 گیگابایت بین الملل + 1200 گیگابایت ترافیک شبانه
tick نصب و راه اندازی رایگان
tick ترافیک شبانه در بازه زمانی 2 تا 7 صبح
tick حداکثر سرعت بسته 8 مگابیت برثانیه

percent
600,000
قیمت 300,000 تومان
back to top