logo
سرویس های زمرد و برنز
بسته های ترافیک اضافه
سرویس های ویژه همراه با IP

سرویس های زمرد یکماهه

سرعت سرویس (Kbps) مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB) ترافیک معادل بین الملل (GB) قیمت سرویس (ریال)
3072 107.2
40
(10گیگ ترافیک افزوده)
(30گیگ ترافیک پایه)
1,270,000
4096 241.2
90
(10گیگ ترافیک افزوده)
(80گیگ ترافیک پایه)
1,600,000
8192 670
250
(50گیگ ترافیک افزوده)
(200گیگ ترافیک پایه)
2,540,000
16384 1.206
450
(100گیگ ترافیک افزوده)
(350گیگ ترافیک پایه)
3,880,000


سرویس های برنز یکماهه

سرعت سرویس (Kbps) مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB) ترافیک معادل بین الملل (GB) قیمت سرویس (ریال)
2048 8.04 3 335,000
3072 13.4 5 469,000
4096 21.44 8 536,000
8192 26.8 10 670,000
16384 42.88 16 1,072,000

• سرویس‌های زمرد:
سرویس‌هایی هستند که با توجه به ویژگی‌ها و خدمات خاصی که به کاربر ارایه می‌دهند نسبت به سایر سرویس‌ها متمایز هستند. از مهم‌ترین ویژگی‌های این سرویس‌ها می‌توان به ترافیک باندل شده این سرویس ها اشاره کرد.
علاوه بر آن پشتیبانی ۲۴ ساعته با اولویت بالا، پشتیبانی حضوری رایگان(۱ بار در سال)، اولویت پاسخ‌گویی در مرکز تماس نیز مزایایی است که سرویس های زمردی برخوردار هستند. امکان خرید سرویس با دوره یک ماهه به سه‌، شش و دوازده ماهه نیز وجود دارد.
مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه که به معنی ترافیک داخلی قابل استفاده‌ی هر سرویس است، دو برابر ترافیک معادل بین‌الملل خواهد بود.

• سرویس های برنز
نیز سرویس‌هایی هستند که از ویژگی‌های خاص خود برخوردارند که البته در مقایسه با سرویس‌های زمرد محدودتر هستند.
کیفیت ارایه سرویس در این گروه نیز در ۹۸٪ موارد تضمین شده است. افزون بر آن پشتیبانی ۲۴ ساعته اما با اولویت پایین هم شامل خدمات سرویس‌های برنز می‌شود.
مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه که به معنی ترافیک داخلی قابل استفاده‌ی هر سرویس است، دو برابر ترافیک معادل بین‌الملل خواهد بود. توضیحات زیر سایر ویژگی‌های این دو نوع سرویس را به طور خلاصه ملاحظه می‌فرمایید.

لازم به ذکر است که میزان تضمین کیفیت سرویس و یا SLA در کلیه سرویس ها 98 درصد می باشد

در این سرویسها پس از مصرف ترافیک مشخص ماهیانه که به آن مصرف منصفانه (FUP) گفته می شود بر اساس مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شاهد کاهش سرعت به 128Kbps خواهید بود. در این صورت می توانید با این سرعت به مصرف خود ادامه دهید و یا با خرید ترافیک اضافه (به قیمت هر گیگ ۲,۰۰۰ تومان) و فشفشه به سرعت قبلی بازگردید.

• توضیحات

پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.
نامه جمع‌آوری ۳ روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.
سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد.
هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۶۰,۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.
به کلیه مبالغ فوق 10 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
ترافیک باقیمانده (شامل ترافیک خود سرویس و ترافیک اضافه خریداری‌شده در طول دوره) قابل‌انتقال به دوره بعدی نیست.
در صورت اتمام حجم سرویس‌های «غیرحجمی»، هزینه ترافیک اضافه به ازای هر گیگ ۲,۰۰۰ تومان خواهد بود.
لازم به ذکر است کلیه سرویس‌های زمرد و برنز دارای تاییدیه به شماره ۵۲۷۱۹۶ و۵۲۷۱۹۰ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشند.

سرعت سرویس (Kbps) مدت زمان (ماه) مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB) ترافیک معادل بین الملل (GB) قیمت سرویس (ریال)
8192 6 4020 1500 18,530,500
8192 12 8040 3000 30,880,000
16384 6 7236 2700 26,170,500
16384 12 14472 5400 50,000,000


• توضیحات
بر روی این سرویس ها ماهیانه 50 گیگ ترافیک اضافه قرار دارد.
قیمت IP در این سرویس ها 50000 ریال به ازای هر ماه است.
بر روی این سرویس ها یک عدد IP استاتیک به اندازه مدت زمان سرویس قرار گرفته است و به محض اتمام سرویس، به اتمام می رسد.
لازم به ذکر است کلیه سرویس های ویژه همراه با IP، دارای تاییدیه به شماره ۵۲۷۴۷۰ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشند.
نام بسته مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB) ترافیک معادل بین الملل (GB) قیمت (ریال)
ترافیک اضافه 2.68 1 26,800
ترافیک اضافه 13.4 5 130,000
ترافیک اضافه 26.8 10 255,000


• توضیحات
در هر یک از بسته‌های ترافیکی، ترافیک بر اساس ترافیک بین‌الملل اعلام شده است که نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل ۱ به ۲ است؛ برای مثال در بسته «۵ گیگابایت ترافیک بین‌الملل در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می توانید ۵ گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید، یا در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (لیست سایتهای دارای ترافیک داخلی) استفاده کنید، می توانید ۱۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید، و یا بصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه؛ برای مثال ۲ گیگ ترافیک بین‌الملل به همراه ۶ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید
هزینه خرید ترافیک اضافه بر اساس مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.
به کلیه مبالغ فوق، 10 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
این سرویس قابل تمدید نمی‌باشد، به این معنی که ترافیک باقیمانده قابل‌انتقال به دوره بعدی نیست.
پس از انتخاب این سرویس، امکان عودت سرویس پس از خرید و یا در طی دوره وجود ندارد. کل ترافیک سرویس در ابتدای خرید اضافه می‌گردد. نامه جمع‌آوری 3 روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.
لازم به ذکر است کلیه بسته‌های ترافیک اضافه، دارای تاییدیه به شماره ۵۲۱۷۱۳ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشند.


مدت (ماه) سرعت (Kbps) ترافیک کل بین الملل(GB) قیمت کل(ریال)
3 8192 75 750,000
12 8192 420 3,000,000
نام بسته سرعت دانلود قابل ارتقاء تا آستانه مصرف منصفانه (گیگابایت) مدت زمان قرارداد (ماه) قیمت (تومان)
PUW-512-1M-UG-N01 512Kbps جزئیات نامحدود 1 41,500
PUW-512-3M-UG-N01 512Kbps جزئیات نامحدود 3 124,500
PUW-512-6M-UG-N01 512Kbps جزئیات نامحدود 6 236,500
PUW-512-12M-UG-N01 512Kbps جزئیات نامحدود 12 448,200
PUW-512-24M-UG-N01 512Kbps جزئیات نامحدود 24 796,800
PUW-1024-1M-UG-N01 1Mbps جزئیات نامحدود 1 120,000
PUW-1024-3M-UG-N01 1Mbps جزئیات نامحدود 3 360,000
PUW-1024-6M-UG-N01 1Mbps جزئیات نامحدود 6 684,000
PUW-1024-12M-UG-N01 1Mbps جزئیات نامحدود 12 1,296,000
PUW-1024-24M-UG-N01 1Mbps جزئیات نامحدود 24 2,304,000
PUW-2048-1M-UG-N01 2Mbps جزئیات نامحدود 1 220,000
PUW-2048-3M-UG-N01 2Mbps جزئیات نامحدود 3 660,000
PUW-2048-6M-UG-N01 2Mbps جزئیات نامحدود 6 1,254,000
PUW-2048-12M-UG-N01 2Mbps جزئیات نامحدود 12 2,376,000
PUW-2048-24M-UG-N01 2Mbps جزئیات نامحدود 24 4,224,000
PAW-512-1M-2G-N01 512Kbps 4Mbps 2 1 10,000
PAW-512-3M-6G-N01 512Kbps 4Mbps 6 3 30,000
PAW-512-6M-12G-N01 512Kbps 4Mbps 12 6 57,000
PAW-512-12M-24G-N01 512Kbps 4Mbps 24 12 108,000
PAW-512-24M-48G-N01 512Kbps 4Mbps 48 24 192,000
PAW-512-1M-10G-N01 512Kbps 4Mbps 10 1 25,000
PAW-512-3M-30G-N01 512Kbps 4Mbps 30 3 75,000
PAW-512-6M-60G-N01 512Kbps 4Mbps 60 6 142,500
PAW-512-12M-120G-N01 512Kbps 4Mbps 120 12 270,000
PAW-512-24M-240G-N01 512Kbps 4Mbps 240 24 480,000
PAW-1024-1M-2G-N01 1Mbps 6Mbps 2 1 12,000
PAW-1024-3M-6G-N01 1Mbps 6Mbps 6 3 36,000
PAW-1024-6M-12G-N01 1Mbps 6Mbps 12 6 68,400
PAW-1024-12M-24G-N01 1Mbps 6Mbps 24 12 129,600
PAW-1024-24M-48G-N01 1Mbps 6Mbps 48 24 230,400
PAW-1024-1M-10G-N01 1Mbps 6Mbps 10 1 27,000
PAW-1024-3M-30G-N01 1Mbps 6Mbps 30 3 81,000
PAW-1024-6M-60G-N01 1Mbps 6Mbps 60 6 153,900
PAW-1024-12M-120G-N01 1Mbps 6Mbps 120 12 291,600
PAW-1024-24M-240G-N01 1Mbps 6Mbps 240 24 518,400
PAW-2048-1M-5G-N01 2Mbps 8Mbps 5 1 21,000
PAW-2048-3M-15G-N01 2Mbps 8Mbps 15 3 63,000
PAW-2048-6M-30G-N01 2Mbps 8Mbps 30 6 119,700
PAW-2048-12M-60G-N01 2Mbps 8Mbps 60 12 226,800
PAW-2048-24M-120G-N01 2Mbps 8Mbps 120 24 403,200
PAW-2048-1M-20G-N01 2Mbps 8Mbps 20 1 45,000
PAW-2048-3M-60G-N01 2Mbps 8Mbps 60 3 135,000
PAW-2048-6M-120G-N01 2Mbps 8Mbps 120 6 256,500
PAW-2048-12M-240G-N01 2Mbps 8Mbps 240 12 486,000
PAW-2048-24M-480G-N01 2Mbps 8Mbps 480 24 864,000
PAW-4096-1M-5G-N01 4Mbps 12Mbps 5 1 27,000
PAW-4096-3M-15G-N01 4Mbps 12Mbps 15 3 81,000
PAW-4096-6M-30G-N01 4Mbps 12Mbps 30 6 153,900
PAW-4096-12M-60G-N01 4Mbps 12Mbps 60 12 291,600
PAW-4096-24M-120G-N01 4Mbps 12Mbps 120 24 518,400
PAW-4096-1M-20G-N01 4Mbps 12Mbps 20 1 52,000
PAW-4096-3M-60G-N01 4Mbps 12Mbps 60 3 156,000
PAW-4096-6M-120G-N01 4Mbps 12Mbps 120 6 296,400
PAW-4096-12M-240G-N01 4Mbps 12Mbps 240 12 561,600
PAW-4096-24M-480G-N01 4Mbps 12Mbps 480 24 998,400
PAW-10240-1M-10G-N01 10Mbps 16Mbps 10 1 40,000
PAW-10240-3M-30G-N01 10Mbps 16Mbps 30 3 120,000
PAW-10240-6M-60G-N01 10Mbps 16Mbps 60 6 228,000
PAW-10240-12M-120G-N01 10Mbps 16Mbps 120 12 432,000
PAW-10240-24M-240G-N01 10Mbps 16Mbps 240 24 768,000
PAW-20480-1M-20G-N01 20Mbps 20Mbps 20 1 56,000
PAW-20480-3M-60G-N01 20Mbps 20Mbps 60 3 168,000
PAW-20480-6M-120G-N01 20Mbps 20Mbps 120 6 319,200
PAW-20480-12M-240G-N01 20Mbps 20Mbps 240 12 604,800
PAW-20480-24M-480G-N01 20Mbps 20Mbps 480 24 1,075,200
PAW-20480-1M-50G-N01 20Mbps 20Mbps 50 1 100,000
PAW-20480-3M-150G-N01 20Mbps 20Mbps 150 3 300,000
PAW-20480-6M-300G-N01 20Mbps 20Mbps 300 6 570,000
PAW-20480-12M-600G-N01 20Mbps 20Mbps 600 12 1,080,000
PAW-20480-24M-1200G-N01 20Mbps 20Mbps 1200 24 1,920,000back to top