logo

راهنمای استفاده بسته های انرژی

لطفا پیش از خرید بسته های انرژی، به موارد زیر توجه فرمایید:


بسته های انرژی قابلیت رزرو ندارند.

امکان خرید بسته های انرژی برای کاربرانی که قرارداد آنها پایان یافته است وجود ندارد.

امکان خرید همزمان بسته‌های انرژی که اولویت مصرف یکسانی دارند وجود ندارد. به طور مثال امکان خرید همزمان بسته‌های انرژی ردیف‌های 1 و 2 (چون اولویت مصرف هر دوی آن‌ها 1 است.) وجود ندارد.

در صورتی که سرویس اصلی شما دارای ترافیک شبانه (2 تا 7 صبح) باشد، در صورت مصرف بین ساعات 2 تا 7 صبح از ترافیک بسته‌های انرژی شما کسر خواهد شد.

هنگامی که باقیمانده ترافیک سرویس اصلی کاربر صفر باشد (حتی اگر ترافیک شبانه 2 تا 7 صبح داشته باشد.)، امکان مشاهده، خرید و استفاده از بسته‌های انرژی وجود ندارد و حتما بایستی ابتدا ترافیک اضافه خریداری شود.

در صورتی که دو یا چند نوع بسته انرژی متفاوت را خریداری کرده باشید، نحوه کسر ترافیک با توجه به اولویت مصرف انجام خواهد شد.


ردیف بسته انرژی اولویت مصرف
1 حالا اینترنت خوب چیزیه انرژی یک‌ماهه از 8 تا 10 صبح 14 گیگابایت 1
2 حالا اینترنت خوب چیزیه انرژی یک روزه از 12 بامداد تا 21 شب 50 گیگابایت 1
3 حالا اینترنت خوب چیزیه انرژی یک هفته 20 گیگابایت 2
4 حالا اینترنت خوب چیزیه انرژی یک روزه 65 گیگابایت 2
5 حالا اینترنت خوب چیزیه انرژی آخر هفته دو روزه 5 گیگابایت 3
6 حالا اینترنت خوب چیزیه انرژی آخر هفته دو روزه 15 گیگابایت 3
7 حالا اینترنت خوب چیزیه انرژی ایران یک‌ماهه 100 گیگابایت 4
8 حالا اینترنت خوب چیزیه انرژی افزایش سرعت (ویژه سرویس های غیر حجمی با سرعت 512 و 1024 کیلوبیت برثانیه) ندارد

برای شفاف تر شدن موضوع اولویت مصرف به مثال زیر توجه فرمایید.

فرض کنید یک کاربر دو بسته انرژی زیر را همزمان خریداری نماید.

بسته انرژی یک‌ماهه از 8 تا 10 صبح 14 گیگابایت

بسته انرژی یک هفته 20 گیگابایت


همانطور که در جدول مشاهده می کنید، اولویت بسته انرژی " یک‌ماهه از 8 تا 10 صبح 14 گیگابایت "، 1 و اولویت بسته انرژی " یک هفته 20 گیگابایت "، 2 است. در هنگام مصرف کاربر از ساعت 8 تا 10 صبح، چون اولویت بسته انرژی " یک‌ماهه از 8 تا 10 صبح 14 گیگابایت " بالاتر است، مصرف وی ابتدا از این بسته انرژی کسر می‌شود.


پس حتما پیش از خرید بسته های انرژی، به اولویت ها توجه فرمایید.


back to top