خانه
 
خدمات
 
تلفن بین الملل
کارت های ویژه
 
     

پارس آنلاین با ابتکاری بدیع ، کارتهای ویژه تلفن بین المللی را در اختیار هموطنان و اتباع سایر کشورها که میهمان کشور عزیزمان هستند قرار داده است .

این محصولات علاوه بر مکالمه امن تر و کیفیت بالاتر ، تا 65 درصد از مخابرات و تا 35 درصد از سایر کارتها کاهش هزینه برقرای تماس را برای کاربران عزیز به ارمغان خواهد آورد.

توجه:

برای استفاده از کارتهای تلفن نامحدود آمریکا و کانادا فقط از یک شماره تلفن مبدا(ایران)می توانید استفاده نمائید.

برای مثال: اگر از تلفن ثابت منزل بخواهید با آمریکا یا کانادا تماس بگیرید به محض برقراری اولین تماس ،شماره منزل شما درسیستم ثبت می شود و اگر بخواهید مثلا با موبایل خود و یا سایر تلفنهای ثابت دیگر خود در ایران با آمریکا و یا کانادا تماس بگیرید این امکان وجود ندارد.


ردیف

نام محصول

توضیحات

1

کارت ویژه افغانستان

به مدت 13 الی 15 دقیقه با تلفن ثابت و یا موبایل افغانستان مکالمه نمایید. قیمت 100.000 ریال می باشد و هزینه تماس با سایر کشورها بر اساس تعرفه در سایت می باشد.

2

کارت ماهیانه نامحدود ویژه آمریکا

به مدت 30 روز به صورت نامحدود با کشور آمریکا مکالمه نمایید. قیمت 199000 ریال می باشد و برای سایر کشورها غیر قابل استفاده می باشد.

3

کارت ماهیانه نامحدود ویژه کانادا

به مدت 30 روز به صورت نامحدود با کشور کانادا مکالمه نمایید. قیمت 199.000 ریال می باشد و برای سایر کشورها غیر قابل استفاده می باشد.

4

کارت ماهیانه نامحدود ویژه کشورهای آمریکا و کانادا

به مدت 30 روز به صورت نامحدود با کشورهای آمریکا و کانادا مکالمه نمایید. قیمت 299.000 ریال می باشد و برای سایر کشورها غیر قابل استفاده می باشد.

5

کارت حج

به مدت 24 دقیقه با تلفن ثابت و 15 دقیقه با موبایل کشور عربستان مکالمه نمایید. قیمت 100.000 ریال می باشد و برای سایر کشورها غیر قابل استفاده می باشد.

6

کارت خلیج فارس

با این کارت می توانید با نرخهای ذیل با کشورهای حوزه خلیج فارس مکالمه نمایید.
(عربستان ، قطر ، کویت ، عمان ، امارات ، بحرین ، عراق ، پاکستان)

ثابت عربستان: 4015 ریال

ثابت قطر: 6690 ریال

ثابت کویت: 3145 ریال

ثابت عمان: 4845 ریال

موبایل عربستان: 6480 ریال

موبایل قطر: 8950 ریال

موبایل کویت: 5450 ریال

موبایل عمان: 10680 ریال

ثابت امارات: 7290 ریال

ثابت بحرین: 2155 ریال

ثابت عراق: 6950 ریال

ثابت پاکستان: 5145 ریال

موبایل امارات: 8150 ریال

موبایل بحرین: 5190 ریال

موبایل عراق: 11330 ریال

موبایل پاکستان: 5145 ریال

در صورت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با امور مشترکین به شماره 82207 تماس حاصل نمایید


کارت ویژه کشور افغانستان

کارت ویژه کشور افغانستان
اعتبار 1ماه از اولین استفاده

کارت ماهیانه نامحدود ویژه کشور آمریکا

کارت ماهیانه نامحدود ویژه کشور آمریکا
اعتبار 1ماه از اولین استفاده

کارت ماهیانه نامحدود ویژه کشور کانادا

کارت ماهیانه نامحدود ویژه کشور کانادا
اعتبار 1ماه از اولین استفاده

کارت ماهیانه نامحدود ویژه کشورهای آمریکا و کانادا

کارت ماهیانه نامحدود ویژه کشورهای آمریکا و کانادا
اعتبار 1ماه از اولین استفاده

کارت ویژه حج

کارت ویژه حج
اعتبار 1ماه از اولین استفاده

کارت خلیج فارس

کارت خلیج فارس
اعتبار 1ماه از اولین استفاده


شماره اتصال به شبکه آنالوگ: ۸۸۷۴۹۵۲۰

شماره اتصال به شبکه تهران: ۹۷۱۱۲۱۱

شماره اتصال به شبکه کرج: ۹۷۱۴۴۱۲