خانه
 
خدمات
 
تلفن بین الملل
تلفن هوشمند بین المللی
 
     

با استفاده از شماره تلفن هوشمند پارس آنلاین در شهر تهران با شماره شبکه 9092304400میتوانید به آسانی و بدون نیاز به ثبت نام و خرید کارت ،با بسیاری از کشورها ی دنیا مکالمه تلفنی داشته باشید .در ذیل به اسامی و کد کشورها اشاره شده است .

هزینه مکالمات تلفنی با استفاده از سرویس تلفن هوشمند پارس آنلاین ، دقیقه ای 49 تومان است که بر روی قبض تلفن شما به وسیله شرکت مخابرات ایران منظور خواهد گردید.

نام کشور کد کشور نام کشور کد کشور
ثابت و موبایل کانادا - آمریکا 1 ثابت و موبایل سنگاپور 65
ثابت دانمارک 45 ثابت سوئد 46
ثابت فرانسه 33 ثابت انگلیس 44
ثابت آلمان 49 ثابت مجارستان 36
ثابت ایرلند 353 ثابت پرتقال 351
ثابت ایتالیا 39 ثابت رومانی 40
ثابت مکزیک 52 ثابت روسیه 7
ثابت هلند 31