خانه
 
خدمات
 
راه حلهای ترکیبی
خدمات نقطه به نقطه P2P
 
     
ارتباطات نقطه به نقطه یا Point to Point را می توان ساده ترین و کوچکترین شبکه مجازی اختصاصی انتقال داده در نظر گرفت که همانند یک شبکه خصوصی مجازی انتقال داده یا VPN پیاده سازی شده و هدف آن برقراری ارتباط امن تنها بین دو نقطه مشخص می باشد. این نوع ارتباط به طور مثال برای نیازهای زیر قابل پیاده سازی می باشد:
 
•  ارتباط دفتر مرکزی با کارخانه یا کارگاه
•  نظارت تصویری بر سایتهای راه دور
•  ارتباط صوتی یا تصویری بین دفتر مرکزی به کارخانه یا کارگاه
 
لازم به ذکر است هر یک از نقاط می توانند با یکی از بسترهای ارتباطی موجود اعم از رادیو، ارتباط زمینی و ماهواره ای به شبکه پارس آنلاین متصل شوند که این امر به کمک شبکه گسترده با پوشش کشوری پارس آنلاین در سراسر کشور و حتی خاورمیانه مهیا شده است.