خانه
 
خدمات
 
Dial-Up ، اینترنت هوشمند
کارت های اینترنت Dial-Up
 
     

قیمت کارت‌های اینترنت پارس آنلاین ( مختص به تهران و کرج )، به ازای مدت زمان استفاده‌ی کاربر که به اینترنت دسترسی خواهد داشت، متفاوت است. لیست کارت‌های گوناگون پارس آنلاین را می‌توان در زیر مشاهده کرد. ساعات شبانه از 2 تا 8 بامداد می باشد که به صورت رایگان به هر کارت اضافه شده است.


کارت اینترنت 3 ساعته
مدت اعتبار: 6 ماه از اولین استفاده
3 ساعت شبانه
500 تومان

کارت اینترنت 6 ساعته
مدت اعتبار: 6 ماه از اولین استفاده
6 ساعت شبانه
1000 تومان


کارت اینترنت 10 ساعته
مدت اعتبار: 6 ماه از اولین استفاده
10 ساعت شبانه
1500 تومان


کارت اینترنت 20 ساعته
مدت اعتبار: 6 ماه از اولین استفاده
20 ساعت شبانه
2500 تومان


کارت اینترنت 42 ساعته
مدت اعتبار: 6 ماه از اولین استفاده
42 ساعت شبانه
5000 تومان


کارت اینترنت نامحدود ( یکماهه)
مدت اعتبار: 1 ماه پس از اولین استفاده
9900 تومان