خانه
 
خدمات
 
مرکز داده ها
سرور اختصاصی
 

از آن جا که تا کنون در کشور ما مراکز داده‌ وجود نداشته‌اند، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی بزرگ برای دسترسی کاربران به منابع اطلاعاتی خود ناگزیر از اجاره سرور در مراکز داده در خارج از کشور بوده‌اند. این روش سبب کاهش امنیت اطلاعات، محروم ماندن از خدمات مناسب پشتیبانی مرکز ارایه دهنده‌ی خدمات، ایجاد هزینه‌های بیش‌تر برای سازمان‌ها و نیز بروز دغدغه‌های امنیتی برای مشتریان می‌شد. به ویژه آن که بسیار هستند مراکز داده‌ی موجود در جهان که اقدامات امنیتی و خدمات رمزنگاری Secure Socket Layer) SSL) مطمئن به مشتریان ارایه نمی‌کنند. از این رو سازمان‌ها ناگزیر بودند خدمات مورد نیاز خود را از مراکزی دریافت کنند که هیچ شناختی نسبت به آن‌ها نداشتند و در صورت بروز مشکلات فنی، امنیتی و سایر مشکلات جایی برای بیان مشکلات‌ خود در اختیار نداشتند.

مرکز داده‌های پارس آنلاین با تکیه بر تجهیزات زیربنایی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و امنیتی منطبق با آخرین استانداردهای جهان مرکزی ایمن و کارآمد برای نگه‌داری و پشتیبانی از سرورهای اختصاصی سازمان‌ها به وجود آورده است.

پارس آنلاین برای افزایش خوشنودی مشتریان و تامین امنیت سرورهای اختصاصی خود، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در این زمینه انجام داده است و ویژگی‌های منحصر به فردی را برای خدمات سرور اختصاصی به وجود آورده است.