خانه
 
خدمات
 
مرکز داده ها
 
خدمات IP-KVM
خدمات IP-KVM
 
     
برای کنترل و مدیریت چند سیستم بصورت همزمان از طریق یک مانیتور، موس و کیبورد، از دستگاه KVM استفاده می شود. بدین ترتیب امکان مدیریت چند سیستم بصورت همزمان برای کاربر و مدیر سیستم فراهم می گردد. همچنین به منظور کنترل چند سیستم از راه دور از IP-KVM استفاده می شود. در واقع با استفاده از این روش امکان دسترسی به دستگاه KVM از طریق اینترنت و از راه دور در شبکه فراهم می گردد.
در حال حاضر به منظور کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان مشتریان مرکز داده پارس آنلاین، امکان استفاده از IP-KVM فراهم شده است. مشتریان محترم می توانند ضمن تماس با واحد پشتیبانی خدمات مرکز داده پارس آنلاین، درخواست استفاده از این تسهیلات را ارائه فرمایند.