خانه
 
اخبار
تغییر در هدیه سرویسهای نامحدود
 
     

هدیه سرویسهای نامحدود این شرکت از اول آبان ماه 1393 به شرح زیر تغییر خواهد یافت:

• میزان ترافیک هدیه سرویس POL-128U+ در مرحله اول از 10 گیگابایت به 5 گیگابایت و در مرحله دوم از 5 گیگابایت به 3 گیگابایت کاهش یافت.

• میزان ترافیک هدیه سرویس POL-256U+ در مرحله اول از 20 گیگابایت به 10 گیگابایت و در مرحله دوم از 10 گیگابایت به 6 گیگابایت کاهش یافت.

• میزان ترافیک هدیه سرویس POL-512U+ در مرحله اول از 25 گیگابایت به 20 گیگابایت کاهش یافت.

لازم به ذکر است تغییری در هدیه سرویسهای POL-1024-U+ و POL-2048-U+ ایجاد نگردیده است.

همچنین این سیاست برای قراردادهایی که پس از تاریخ 1 آبان ماه منعقد گردند، اعمال خواهد شد و قراردادهایی که قبل از این تاریخ بسته شوند، مشمول سیاست جدید هدیه سرویسهای نامحدود نمی شوند.

برای اطلاع از جزئیات این تغییر هدیه سرویسهای نامحدود را ببینید.