Clicky

خانه
 
خدمات
 
تلفن بین الملل
تلفن هوشمند بین المللی
 
     

با تلفن هوشمند پارس آنلاین در تهران با شماره شبکه 9092304400 ،علاوه بر تماس آسان و بدون نیاز به ثبت نام میتوانید در قرعه کشی هر ماه پارس آنلاین شرکت کنید. با استفاده از این شماره میتوانید با بسیاری از کشورهای دنیا ، مکالمه‌ی تلفنی داشته باشید. در ذیل به تعدادی از اسامی و کد کشورها اشاره شده است .

هزینه‌ی مکالمات تلفنی با استفاده از سرویس تلفن هوشمند پارس آنلاین ، دقیقه‌ای 49 تومان است که بر روی قبض تلفن شما به وسیله‌ی شرکت مخابرات ایران منظور خواهد گردید.

نام کشور کد کشور نام کشور کد کشور
کانادا - آمریکا 1 ثابت و موبایل سنگاپور 65
ثابت دانمارک 45 ثابت سوئد 46
ثابت فرانسه 33 ثابت انگلیس 44
کانادا آلمان 49 ثابت مجارستان 36
ثابت ایرلند 353 ثابت پرتقال 351
ثابت ایتالیا 39 ثابت رومانی 40
ثابت مکزیک 52 ثابت روسیه 7
ثابت هلند 31