logo

نظرسنجی و ارزیابی اینترنت پرسرعت

شرکت پارس آنلاین به منظور ارزیابی رضایتمندی مشتریان سرویس ADSLخود و با هدف بهره‌گیری از بازخوردهای مشتریان به منظور ایجاد و بهبود رویکردهای ارائه سرویس، این پرسشنامه را تهیه نموده است. خواهمشند است با مطالعه و تکمیل دقیق پرسشنامه ذیل ما را در راستای ارائه بهتر سرویس به خودتان یاری نمایید.

سوالات نظرسنجی


سوالات بسیار راضی راضی نظری ندارم ناراضی بسیار ناراضی
1. چه میزان از قیمت محصولات پارس آنلاین رضایت دارید؟
2. چه میزان از سرعت سرویس خود رضایت دارید؟
3. چه میزان از کیفیت سرویس خود رضایت دارید؟
4. چه میزان از فرآیند خرید محصولات رضایت دارید؟
5. چه میزان از فرآیند نصب سرویس خود رضایت دارید؟
6. چه میزان از نحوه پشتیبانی شرکت در خصوص سرویس خود رضایت دارید؟
7. چه میزان از نحوه اطلاع رسانی پارس آنلاین در خصوص جشنواره ها، مشکلات سرویس و ... رضایت دارید؟
8. چه میزان از نحوه برخورد کارشناسان پارس آنلاین رضایت دارید؟
9. در مجموع چه میزان از شرکت پارس آنلاین رضایت دارید؟

مشترک خبرنامه‌ی پارس‌آنلاین شوید


back to top