logo

نظرسنجی و ارزیابی اینترنت پرسرعت

شرکت پارس آنلاین به منظور ارزیابی رضایتمندی مشتریان سرویس ADSLخود و با هدف بهره‌گیری از بازخوردهای مشتریان به منظور ایجاد و بهبود رویکردهای ارائه سرویس، این پرسشنامه را تهیه نموده است. خواهمشند است با مطالعه و تکمیل دقیق پرسشنامه ذیل ما را در راستای ارائه بهتر سرویس به خودتان یاری نمایید.

سوالات نظرسنجی


سوالات کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا مخالفم
1. کانالهای ارتباطی مشترکین با پارس آنلاین از قبیل تماس تلفنی، وب سایت، چت و شبکه های اجتماعی به راحتی در دسترس میباشند.
2.نحوه برخورد و سطح آگاهی کارشناسان مرکز تماس مناسب می‌باشد.
3.سرعت سرویس دریافتی مساوی یا بالاتر از سرعت سرویس خریداری شده میباشد.
4.کیفیت سرویس دریافتی انتظارات مرا براورده نموده است.
5.در هنگام بروز اختلال در سرویس، سرعت عمل در پاسخگویی و پیگیری مناسب می‌باشد.
6.اطلاع رسانی‌های لازم در هنگام اختلال و یا اتمام قرارداد را به موقع دریافت مینمایم.
7.روش‌های تمدید سرویس ساده و شفاف میباشد.
8.در مجموع عملکرد شرکت را در قبال تامین رضایتمندی مشترکین مناسب ارزیابی می‌نمایم.

مشترک خبرنامه‌ی پارس‌آنلاین شوید


back to top