logo

مشترک گرامی
تمامی اطلاع رسانی های انجام شده در راستای ارتباط هر چه بهتر با شما عزیزان می باشد. شما میتوانید نحوه ارتباط ما با خود را انتخاب نمایید، برای این منظور امکانی برایتان فراهم شده است که بتوانید از این طریق کلیه کانالهای ارتباطی ما با خود را مدیریت نمایید.

جشنواره ها

تمامی جشنواره ها و امتیازات و تخفیفات در نظر گرفته برای شما در این گروه جای میگیرد (در صورت حذف اطلاع رسانی از این نوع، از تخفیفات و شرایط ویژه خریدها مطلع نخواهید شد)

اطلاعات سرویس

تمامی اطلاعات مربوط به سرویس خریداری شده، میزان ترافیک باقیمانده سرویس شما، اختلالات سرویس شما، مشکلات ایجاد شده روی خط تلفن شما و اطلاع رسانی پیش از موعد اختلال در این گروه جای میگیرد.

برای اینکه بتوانید نحوه ارتباط پارس آنلاین با خود را مدیریت نمایید، وارد صفحه کاربری خود شده و گزینه های مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

مراحل دسترسی به مدیریت ارتباط پارس آنلاین با شما


اینترنت پرسرعت

اینترنت پرسرعت

اینترنت پرسرعت
مشترک خبرنامه‌ی پارس‌آنلاین شوید


back to top