logo

مدارک مورد نیاز برای دریافت سرویس ADSL

اشخاص حقیقی

 • مالک
  • فرم دایری امضا شده توسط مالک خط تلفن
  • کپی کارت ملی و کپی شناسنامه مالک خط
  • فیش پرداختی تلفن دوره جدید
 • مستاجر
  • فرم دایری امضا شده توسط مستاجر (بشرط آنکه نام موجر وصاحب خط تلفن یکی باشد)
  • کپی اجاره نامه و یا وکالتنامه رسمی از مالک خط تلفن
  • کپی کارت ملی و شناسنامه مستاجر
  • فیش پرداختی تلفن دوره جدید

اشخاص حقوقی

 • مالک
  • درخواست کتبی نوع خدمات مورد نیاز بروی سربرگ شرکت به همراه معرفی نماینده
  • کپی شناسنامه و کپی کارت ملی نماینده
  • کلیه مدارک حقوقی شرکت شامل روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات
  • فرم دایری امضا شده توسط شرکت به همراه مهر وامضا افراد مجاز
  • فیش پرداختی تلفن دوره جدید
 • مستاجر
  • درخواست کتبی نوع خدمات مورد نیاز بروی سربرگ شرکت به همراه معرفی نماینده
  • کپی شناسنامه و کپی کارت ملی نماینده
  • کلیه مدارک حقوقی شرکت شامل روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات
  • فرم دایری امضا شده توسط مستاجر حقوقی بهمراه مهر شرکت و امضا افراد مجاز
  • کپی اجاره نامه و یا وکالتنامه رسمی از مالک خط تلفن
  • فیش پرداختی تلفن دوره جدیدمشترک خبرنامه‌ی پارس‌آنلاین شوید


back to top