logo

اطلاعات عمومی اینترنت پرسرعت

هدف پارس آنلاین چیست؟ اینکه سرعت دریافتی واقعی مشتریان برابر با سرعت فروخته شده به آنها باشد

هدف از این سلسله مقالات آن است که همه عوامل موثر در کیفیت و سرعت سرویس دهی به مشتریان معرفی شود. در این مقاله قصد داریم که از میان همه عوامل موثر بر کیفیت، تشریح نماییم پارس آنلاین، پهنای باند را چگونه مدیریت می نماید تا هدف خود را که برابری سرعت واقعی دریافتی توسط مشتری با سرعت خریداری شده وی می باشد، محقق نماید. در پیوستِ “ضریب اشتراک چیست” توضیح داده ایم که چرا عدد ضریب اشتراک، نقش مستقیمی در تحقق این هدف مهم ندارد. بنابراین سوال این است که چه شاخصی نقش مستقیم و اصلی را ایفا می نماید: پاسخ؛ مقایسه سرعت واقعی دریافتی با سرعت فروخته شده.

ضریب اشتراک نقش مستقیمی در تحقق هدفِ برابری سرعت واقعی دریافتی با سرعت خریداری شده ندارد

لازم است تا موضوعی را که بعضاً موجب اشتباه در مقایسه سرعت واقعی دریافتی با سرعت خریداری شده می باشد با ذکر چند مثال روشن نماییم. شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت، سرویس های خود را با واحدِ سرعتِ کیلوبیت برثانیه (kbps) به فروش می رسانند. به عنوان مثال وقتی مشتری یک سرویس 128 خریداری می نماید، منظور 128 کیلوبیت برثانیه (kbps) می باشد یا منظور از سرویس 512، 512 کیلوبیت برثانیه (kbps) است از طرفی سرعت نمایش دانلود توسط نرم افزارهای مدیریت دانلود و مرورگرهای اینترنتی به طور استاندارد بر حسب کیلوبایت بر ثانیه (KBps) بوده و لذا جهت مقایسه سرعت دانلود با سرعت سرویس خریداری شده می بایست عدد نمایش داده شده در نرم افزارهای مذکور را در 8 ضرب نمود.

هر کیلوبایت، 8 کیلوبیت می باشد

اجازه دهید با ذکر چند مثال، تبدیل بیت به بایت را نشان دهیم:
مثال 1: فرض کنید شما یک سرویس 128، که در واقع 128 کیلوبیت برثانیه (kbps) می باشد را خریداری نموده اید حال در هنگام دانلود یک فایل، مروگر شما عدد 20 را که در واقع 20 کیلوبایت برثانیه (KBps) است نمایش می دهد. آیا سرعت واقعی دریافتی مساوی با سرعت خریداری شما می باشد؟ برای پاسخ به این سوال کافی است عدد 20 را که بر حسب کیلوبایت برثانیه (KBps) می باشد، در عدد 8 ضرب نمایید تا به کیلوبیت بر ثانیه (kbps) تبدیل گردد. نتیجه 160=20*8 کیلوبیت بر ثانیه (kbps) است یعنی سرعت واقعی دریافتی از سرعت خریداری شده بیشتر بوده (160 کیلوبیت برثانیه> 128 کیلوبیت برثانیه) و بنابراین بیش از انتظار مشتری محقق شده است.
مثال 2: فرض کنید شما یک سرویس 1M، که در واقع 1 مگابیت برثانیه (Mbps) می باشد را خریداری نموده اید حال در هنگام دانلود یک فایل، مروگر شما عدد 300 را که در واقع 300 کیلوبایت برثانیه (KBps) است نمایش می دهد. آیا سرعت واقعی دریافتی مساوی با سرعت خریداری شده شما می باشد؟ برای پاسخ به این سوال کافی است عدد 300 را که بر حسب کیلوبایت برثانیه (KBps) می باشد، در عدد 8 ضرب نمایید تا به کیلوبیت بر ثانیه (kbps) تبدیل گردد. نتیجه 2400=300*8 کیلوبیت بر ثانیه (kbps) است. پیش از مقایسه این سرعت با سرعت خریداری شده باید آن را بر 1000 (عدد دقیق 1024 می باشد که برای سادگی محاسبات، 1000 فرض شده است) تقسیم نماییم تا واحد کیلوبیت برثانیه (kbps) را به مگابیت برثانیه (Mbps) تبدیل نماییم. نتیجه 2.4=1000÷2400 مگابیت بر ثانیه (Mbps) است یعنی سرعت واقعی دریافتی از سرعت خریداری شده بیشتر بوده (2.4 مگابیت برثانیه> 1 مگابیت برثانیه) و بنابراین بش از انتظار مشتری محقق شده است.

ضرب در عدد 8 نمودن، به هیچ وجه ارتباطی با ضریب اشتراک 1 به 8 نداشته و صرفاً برای تبدیل واحد کیلوبایت بر ثانیه به واحد کیلوبیت بر ثانیه می باشد. همانطور که برای تبدیل کیلو به گرم باید عدد را در 1000 ضرب نمود.

برای توضیحات بیشتر در رابطه با واحدهای بیت و بایت می توانید به لینک های زیر مراجعه نمایید:مشترک خبرنامه‌ی پارس‌آنلاین شوید


back to top