logo

خوب بودن مهمتره

در صورتی که مهلت قرارداد و یا ظرفیت حجمی شما به اتمام برسه و به هر دلیلی دسترسی به درگاه پرداخت نداشته باشید می تونید از قابلیت شارژ اضطراری استفاده کنید. این قابلیت خوب تنها منحصر به پارس آنلاین. فقط پس از 5 دقیقه اشتراک ADSL شما تمدید خواهد شد. مدت اعتبار این سرویس 5 روز می باشد .

10 دلیل برای انتخاب پارس آنلاین

10 دلیل برای انتخاب اینترنت پرسرعت پارس آنلایناینترنت پرسرعت

اگر نمیگذارند یک اینترنت خوب داشته باشی، به سامانه 195 مراجعه کناینترنت پرسرعت

یه اینترنت خوب برای زمان شما ارزش قائله. خوب بودن مهمترهمشترک خبرنامه‌ی پارس‌آنلاین شوید


back to top