logo

با یه اینترنت خوب، برنده شمایید

مدت زمان این جشنواره به پایان رسیده است.
جستجوی سریع
با یه اینترنت خوب، لذت بازی را متوجه شوید بر اساس مدت زمان
24 ماهه
12 ماهه
6 ماهه
3 ماهه
1 ماهه
با یه اینترنت خوب، لذت بازی را متوجه شوید بر اساس ترافیک کل
480GB
240GB
168GB
120GB
84GB
60GB
42GB
21GB
20GB
7GB
با یه اینترنت خوب، لذت بازی را متوجه شوید بر اساس قیمت
کمترین قیمت:
37,400 تومان
بیشترین قیمت:
1,239,940تومان

اینترنت پرسرعت 2Mbps

1 میلیون و 239 هزار و 940 تومان
قیمت هر ماه: 51 هزار و 641 تومان
 • ترافیک کل 480 گیگابایت
 • حداقل سرعت 2Mbps
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد
 • 2 تا 7 صبح رایگان

24 ماهه

اینترنت پرسرعت 2Mbps

771 هزار و 400 تومان
قیمت هر ماه: 32 هزار و 141 تومان
 • ترافیک کل 168 گیگابایت
 • حداقل سرعت 2Mbps
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد
 • 2 تا 7 صبح رایگان

24 ماهه

اینترنت پرسرعت 2Mbps

627 هزار و 400 تومان
قیمت هر ماه: 52 هزار و 283 تومان
 • ترافیک کل 240 گیگابایت
 • حداقل سرعت 2Mbps
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد
 • 2 تا 7 صبح رایگان

12 ماهه

اینترنت پرسرعت 2Mbps

393 هزار و 400 تومان
قیمت هر ماه: 32 هزار و 783 تومان
 • ترافیک کل 84 گیگابایت
 • حداقل سرعت 2Mbps
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد
 • 2 تا 7 صبح رایگان

12 ماهه

اینترنت پرسرعت 2Mbps

321 هزار و 400 تومان
قیمت هر ماه: 53 هزار و 566 تومان
 • ترافیک کل 120 گیگابایت
 • حداقل سرعت 2Mbps
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد
 • 2 تا 7 صبح رایگان

6 ماهه

اینترنت پرسرعت 2Mbps

204 هزار و 400 تومان
قیمت هر ماه: 34 هزار و 66 تومان
 • ترافیک کل 42 گیگابایت
 • حداقل سرعت 2Mbps
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد
 • 2 تا 7 صبح رایگان

6 ماهه

اینترنت پرسرعت 2Mbps

168 هزار و 400 تومان
قیمت هر ماه: 56 هزار و 133 تومان
 • ترافیک کل 60 گیگابایت
 • حداقل سرعت 2Mbps
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد
 • 2 تا 7 صبح رایگان

3 ماهه

اینترنت پرسرعت 2Mbps

105 هزار و 400 تومان
قیمت هر ماه: 35 هزار و 133 تومان
 • ترافیک کل 21 گیگابایت
 • حداقل سرعت 2Mbps
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد
 • 2 تا 7 صبح رایگان

3 ماهه

اینترنت پرسرعت 2Mbps

62 هزار و 800 تومان
-
 • ترافیک کل 20 گیگابایت
 • حداقل سرعت 2Mbps
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد
 • 2 تا 7 صبح رایگان

1 ماهه

اینترنت پرسرعت 2Mbps

37 هزار و 400 تومان
-
 • ترافیک کل 7 گیگابایت
 • حداقل سرعت 2Mbps
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد
 • 2 تا 7 صبح رایگان

1 ماهه

مشترک خبرنامه‌ی پارس‌آنلاین شوید


back to top